Saltar al contingut principal

Població estrangera per municipis

Població estrangera per municipis. 2019 Urgell Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Verdú 105 <4 : :
Agramunt 914 <4 : :
Tàrrega 3.612 <4 : :
Omells de na Gaia, els <4 <4 : :
Resta de municipis 2.134 0 0,00 0,00
Urgell 6.768 8 100,00 0,12
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.

Selecció de lloc de residència o origen geogràfic

Lloc de residència
Origen geogràfic