Població estrangera per províncies M

Població estrangera per províncies. 2017 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Barcelona 5.576.037 711.314 68,31 12,76
Girona 755.716 140.890 13,53 18,64
Lleida 432.384 71.479 6,86 16,53
Tarragona 791.693 117.679 11,30 14,86
Total 7.555.830 1.041.362 100,00 13,78

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles