Població estrangera per províncies M

Població estrangera per províncies. 2016 Catalunya
Població estrangera
(1) Població total % vert. % sobre (1)
Font: Idescat. Padró municipal d'habitants.
Barcelona 5.542.680 688.463 67,27 12,42
Girona 753.576 141.902 13,87 18,83
Lleida 434.041 73.295 7,16 16,89
Tarragona 792.299 119.738 11,70 15,11
Total 7.522.596 1.023.398 100,00 13,60

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic

Taules disponibles