Saltar al contingut principal

Població estrangera per àmbits del Pla territorial

Població estrangera per àmbits del Pla territorial. 2019 Catalunya Origen geogràfic: Andorra
Població estrangera de l'origen seleccionat
(1) Població estrangera total % vert. % sobre (1)
Metropolità 711.445 473 55,84 0,07
Comarques Gironines 149.921 52 6,14 0,03
Camp de Tarragona 83.754 48 5,67 0,06
Terres de l'Ebre 28.731 11 1,30 0,04
Ponent 67.261 57 6,73 0,08
Comarques Centrals 51.759 29 3,42 0,06
Alt Pirineu i Aran 9.319 142 16,77 1,52
Penedès 57.237 35 4,13 0,06
Total 1.159.427 847 100,00 0,07
Font: Idescat, a partir del Padró continu de l'INE.
Les dades es presenten tots els anys amb la mateixa distribució, actualment vigent, de 8 àmbits territorials de planificació, d'acord amb la Llei 23/2010, de creació del Penedès, i amb l'Acord de Govern 21/2014 que modifica territorialment els àmbits del Penedès i les Comarques Centrals.

Selecció d'origen geogràfic

Origen geogràfic