Producció de fusta. Per espècies. Províncies M

Producció de fusta. 2016 Per espècies. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Unitats: Metres cúbics amb escorça.
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
Total 292.962 276.306 189.949 17.587 776.804
Coníferes (resinoses) 266.737 220.056 168.028 16.487 671.308
Avet 66 314 1.319 0 1.700
Pi blanc 71.921 40.343 9.250 13.279 134.792
Pi insigne 4.918 13.923 0 0 18.840
Pi negre 2.311 8.149 10.318 0 20.778
Pi pinyer 23.499 27.066 0 0 50.565
Pi roig 114.225 50.689 58.474 1.389 224.776
Pinassa 34.173 7.072 88.667 1.819 131.731
Pinastre 6.448 64.637 0 0 71.085
Altres coníferes 9.177 7.863 0 0 17.040
Planifolis (frondoses) 26.225 56.250 21.920 1.100 105.496
Alzina i alzina surera 638 1.891 8 550 3.087
Bedoll 0 509 0 0 509
Castanyer 9.510 5.713 0 0 15.222
Eucaliptus 859 1.787 0 0 2.646
Faig 8.010 2.860 0 0 10.870
Freixe 2 1.120 14 0 1.137
Om 0 3 0 0 3
Plàtan 1.391 4.805 0 0 6.196
Pollancre 4.836 33.481 21.800 0 60.117
Robínia 438 568 0 0 1.006
Roure 524 2.063 82 0 2.669
Vern 0 487 3 0 490
Altres planifolis 18 964 14 550 1.546

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/463