Producció de fusta. Per espècies. Províncies M

Producció de fusta. 2017 Per espècies. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Total 292.377 272.114 166.309 50.449 781.250
Coníferes (resinoses) 284.536 225.190 163.856 50.436 724.018
Avet 151 1.072 3.420 0 4.643
Pi blanc 79.773 39.304 4.642 30.794 154.514
Pi insigne 3.110 28.168 0 0 31.278
Pi negre 1.862 2.229 22.091 0 26.182
Pi pinyer 22.321 18.303 7 47 40.678
Pi roig 120.962 47.972 60.543 6.374 235.851
Pinassa 38.905 5.458 73.028 13.160 130.551
Pinastre 13.783 71.951 0 60 85.794
Altres coníferes 3.668 10.733 125 0 14.526
Planifolis (frondoses) 7.841 46.924 2.453 14 57.232
Alzina i alzina surera 36 809 31 2 877
Bedoll 0 0 0 0 0
Castanyer 714 10.972 0 0 11.686
Eucaliptus 1.287 2.107 0 0 3.394
Faig 0 4.702 0 0 4.702
Freixe 1 1.125 28 0 1.154
Om 0 4 0 4 9
Plàtan 1.578 2.493 0 0 4.070
Pollancre 4.094 23.995 1.940 6 30.034
Robínia 131 244 0 0 375
Roure 0 313 353 2 669
Vern 0 15 69 0 84
Altres planifolis 0 145 34 0 178
Unitats: Metres cúbics amb escorça.
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/463