Saltar al contingut principal

Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies

Producció de fusta i llenya. 2018 Per titularitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Producció de fusta (metres cúbics amb escorça) 259.885 333.934 132.135 27.123 753.077
Generalitat de Catalunya 6.157 5.200 17.018 0 28.375
coníferes (resinoses) 6.157 5.200 17.018 0 28.375
planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Entitats locals 7.971 34.482 40.842 0 83.295
coníferes (resinoses) 7.971 34.482 40.842 0 83.295
planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Propietat privada (1) 245.757 294.252 74.275 27.123 641.407
coníferes (resinoses) 241.949 247.513 72.428 27.118 589.008
planifolis (frondoses) 3.808 46.739 1.847 5 52.399
Producció de llenya (tones) 78.999 111.119 25.139 8.713 223.970
Generalitat de Catalunya 11 0 0 0 11
coníferes (resinoses) 11 0 0 0 11
planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Entitats locals 143 0 955 0 1.098
coníferes (resinoses) 143 0 0 0 143
planifolis (frondoses) 0 0 955 0 955
Propietat privada (1) 78.845 111.119 24.184 8.713 222.861
coníferes (resinoses) 24.867 11.167 6.384 6.709 49.127
planifolis (frondoses) 53.978 99.952 17.800 2.004 173.734
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
(1) Dades referides als aprofitaments autoritzats.
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/464