Producció de fusta i llenya. Per titularitat. Províncies M

Producció de fusta i llenya. 2016 Per titularitat. Províncies
Barcelona Girona Lleida Tarragona Catalunya
Font: Departament d’Agricultura, Ramaderia, Pesca i Alimentació. Direcció general d'ecosistemes forestals i gestió del medi.
(1) Amb escorça.
(2) Dades referides als aprofitaments autoritzats.
Producció de fusta (metres cúbics) (1) 292.962 276.306 189.949 17.587 776.804
Generalitat de Catalunya 5.227 4.540 11.624 0 21.391
coníferes (resinoses) 5.081 4.400 11.544 0 21.025
planifolis (frondoses) 146 140 80 0 366
Entitats locals 16.908 14.770 78.635 1.650 111.963
coníferes (resinoses) 16.473 12.850 78.635 550 108.509
planifolis (frondoses) 435 1.919 0 1.100 3.454
Propietat privada (2) 270.827 256.997 99.689 15.937 643.450
coníferes (resinoses) 245.184 202.806 77.849 15.937 541.775
planifolis (frondoses) 25.644 54.191 21.840 0 101.675
Producció de llenya (tones) 105.819 90.487 29.110 6.643 232.059
Generalitat de Catalunya 0 0 0 0 0
coníferes (resinoses) 0 0 0 0 0
planifolis (frondoses) 0 0 0 0 0
Entitats locals 0 1.344 955 0 2.299
coníferes (resinoses) 0 1.344 0 0 1.344
planifolis (frondoses) 0 0 955 0 955
Propietat privada (2) 105.819 89.143 28.155 6.643 229.760
coníferes (resinoses) 37.341 8.958 5.065 3.137 54.501
planifolis (frondoses) 68.478 80.185 23.090 3.505 175.259

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/464

Sou aquí: