Saltar al contingut principal

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. Despeses. Per àrees polítiques de despesa

Sector públic de la Generalitat. Pressupost. 2011-2017 Despeses. Per àrees i polítiques de despesa
Àrees i polítiques de despesa 2011 2012 2014 2015 2017
Unitats: Milions d'euros.
Font: Departament de la Vicepresidència i d'Economia i Hisenda
(1) Fins a l'exercici 2011, la despesa d'esports estava inclosa a la política 44 Cultura i esports.
Notes:
- No es va aprovar les Lleis de pressupostos per als exercicis 2013 i 2016.
- Podeu consultar la "Memòria explicativa" dels pressupostos de cada exercici per obtenir una millor interpretació de les dades.
1 Funcionament de les institucions i administració general 1.792,36 2.219,40 1.304,71 1.434,58 1.677,54
11 Alta direcció de la Generalitat i el seu govern 104,95 117,44 96,43 99,14 103,09
12 Administració i serveis generals 1.663,61 2.089,89 1.197,67 1.330,15 1.562,45
13 Relacions institucionals i processos electorals 23,80 12,07 10,61 5,29 11,99
2 Serveis públics generals 2.080,56 2.002,03 1.917,83 2.014,13 2.167,04
21 Justícia 866,03 845,40 783,47 820,57 908,99
22 Seguretat i protecció civil 1.179,50 1.129,72 1.117,83 1.173,85 1.222,57
23 Relacions exteriors i cooperació al desenvolupament 35,03 26,91 16,53 19,72 35,48
3 Protecció i promoció social 2.680,98 2.719,02 2.328,19 2.435,88 2.754,30
31 Protecció social 1.988,47 1.995,91 1.786,47 1.823,49 1.960,60
32 Promoció social 78,48 78,69 61,18 61,33 69,54
33 Foment de l'ocupació 614,02 644,41 480,54 551,05 724,16
4 Producció de béns públics de caràcter social 16.319,23 15.098,59 13.780,47 14.287,15 15.247,13
41 Salut 9.550,67 8.861,93 8.305,02 8.464,14 8.876,53
42 Educació 5.837,75 5.471,65 4.850,10 5.234,81 5.684,12
43 Habitatge i altres actuacions urbanes 506,24 350,66 311,90 289,93 357,62
44 Cultura (1) 373,90 236,91 171,64 192,09 209,72
45 Llengua catalana 40,74 40,47 33,14 34,69 37,23
46 Consum 9,92 9,76 7,28 8,32 8,95
47 Esports (1) : 127,22 101,39 63,17 72,96
5 Producció de béns públics de caràcter econòmic 4.846,12 5.035,74 4.278,45 4.897,95 4.816,83
51 Cicle de l'aigua 703,07 732,11 467,34 439,98 486,96
52 Transport 2.335,32 2.468,49 2.286,16 2.882,55 2.659,46
53 Societat de la informació i el coneixement i telecomunicacions 700,68 702,35 694,20 729,32 733,03
54 Urbanisme i ordenació del territori 114,66 114,32 99,71 102,54 100,02
55 Actuacions ambientals 247,53 187,72 185,50 171,46 245,73
56 Infraestructures agràries i rurals 220,00 263,31 47,36 51,47 48,79
57 Recerca, desenvolupament i innovació 477,95 521,50 463,09 484,66 503,80
58 Altres actuacions de caràcter econòmic 46,91 45,95 35,09 35,98 39,05
6 Foment i regulació de sectors productius 2.708,37 3.127,57 1.340,64 1.337,94 1.629,16
61 Agricultura, ramaderia i pesca 153,37 155,92 109,45 108,20 400,00
62 Indústria 152,70 113,43 38,03 37,56 52,02
63 Energia i mines 60,03 21,87 6,92 8,26 8,90
64 Comerç 121,36 69,82 50,21 30,84 58,72
65 Turisme i oci 66,87 56,50 75,47 116,36 129,25
66 Desenvolupament empresarial 32,99 80,58 62,43 61,43 62,43
67 Sector financer 2.119,27 2.627,84 996,80 973,85 916,40
68 Defensa de la competència 1,77 1,59 1,33 1,44 1,44
7 Suport financer als ens locals 2.911,88 2.897,69 3.261,08 3.330,52 3.443,37
71 Suport financer als ens locals 2.911,88 2.897,69 3.261,08 3.330,52 3.443,37
8 Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
81 Fons de contingència 39,00 250,00 45,00 200,00 330,00
9 Deute públic 5.975,51 3.674,43 7.876,38 7.004,76 5.996,14
91 Amortització i despeses financeres del deute públic 5.975,51 3.674,43 7.876,38 7.004,76 5.996,14
Total 39.354,00 37.024,46 36.132,73 36.942,92 38.061,51

Índex [+]

  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/683