Saltar al contingut principal

Despesa pública en cultura. Per administracions i àmbits d'actuació

Despesa pública en cultura. 2002-2005 Per administracions i àmbits d'actuació
2002 2003 2004 2005
Generalitat 187.973,82 195.022,92 217.376,81 271.808,13
Direcció i serveis generals 28.538,90 29.880,64 35.383,36 33.583,70
Arqueologia i patrimoni 6.727,77 11.015,70 11.238,23 12.237,54
Biblioteques 16.737,16 16.651,06 19.043,09 29.176,42
Arxius 6.346,79 5.582,20 7.803,20 10.087,19
Museus 26.303,26 25.684,27 24.439,14 33.755,77
Arts visuals 8.993,62 11.015,74 11.462,37 16.095,12
Cinema i vídeo 12.655,45 10.191,43 10.830,52 15.664,24
Lletres 11.914,15 12.284,81 14.238,25 16.383,05
Música 20.547,02 23.722,22 26.500,48 32.083,82
Teatre i dansa 26.517,27 25.156,71 31.025,52 38.268,48
Cultura popular 4.870,13 5.484,21 7.075,15 8.642,43
Normalització lingüística 17.822,30 18.353,93 18.337,50 25.830,36
Consells comarcals 4.939,96 4.649,51 5.877,21 5.108,46
Direcció i serveis generals 907,80 754,40 1.061,90 877,10
Arqueologia i patrimoni 1.110,60 724,30 861,50 582,30
Biblioteques i arxius 440,40 389,00 570,70 855,10
Museus 317,40 596,20 733,60 586,30
Promoció cultural 1.920,10 1.952,60 2.282,40 1.342,80
Acció cultural : : : 574,70
Normalització lingüística 243,40 232,70 366,70 290,20
Diputacions 76.757,12 81.160,14 82.862,09 84.642,60
Direcció i serveis generals 9.499,95 8.853,03 5.857,59 6.311,80
Arqueologia i patrimoni 12.332,24 10.656,64 11.655,33 9.054,70
Biblioteques i arxius 28.389,18 30.516,23 32.428,92 31.493,90
Museus 8.232,83 8.989,35 8.947,61 9.771,90
Promoció cultural 17.917,23 21.714,75 23.606,06 25.508,20
Acció cultural (1) 0,00 0,00 0,00 2.408,20
Normalització lingüística 385,69 430,14 366,58 93,90
Ajuntaments 391.347,07 412.495,31 433.905,49 444.442,40
Direcció i serveis generals 53.086,26 41.062,54 48.488,22 54.540,90
Arqueologia i patrimoni 20.453,61 23.817,17 22.478,97 23.059,10
Biblioteques i arxius 45.648,56 54.880,32 61.131,63 53.667,90
Museus 51.184,78 57.379,32 58.836,27 58.445,80
Promoció cultural 217.601,70 231.527,49 239.162,65 147.673,90
Acció cultural 0,00 0,00 0,00 103.074,40
Normalització lingüística 3.372,16 3.828,47 3.807,75 3.980,40
Estat .. .. .. ..
Total 661.017,97 693.327,88 740.021,60 806.001,59
Unitats: Milers d'euros.
Font: Departament de Cultura.
(1) Fins l'any 2004, acció cultural quedava inclosa dins l'àmbit de promoció cultural.
Nota: A partir de l’any 2012, el total de despesa de les Diputacions no inclou la despesa corresponent als actius financers (capítol VIII).
  • Twitter
  • Facebook
  • Google+
  • LinkedIn
  • Menéame
  • Digg

Compartiu aquesta adreça: https://idescat.cat/pub/aec/795/2005