Població segons llengua d'identificació M

Població segons llengua d'identificació Catalunya. 2013
Llengües més freqüents Població %
Català 2.275,13 36,38
Castellà 2.973,57 47,55
Ambdues 437,63 7,00
Aranès 2,31 0,04
Àrab 132,22 2,11
Romanès 44,51 0,71
Berber Amazic 33,25 0,53
Rus 28,00 0,45
Francès 27,40 0,44
Anglès 26,77 0,43
Italià .. ..
Portuguès 19,19 0,31
Gallec 12,52 0,20
Altres llengües 153,38 2,45
Altres combinacions de llengües 34,05 0,54
No consta 30,03 0,48
Total 6.253,80 100,00
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

Taules disponibles [+]