Població segons llengua habitual M

Població segons llengua habitual Catalunya. 2013
Llengües més freqüents Població %
Català 2.269,63 36,29
Castellà 3.172,64 50,73
Ambdues 426,62 6,82
Aranès 1,49 0,02
Àrab 78,64 1,26
Anglès 26,13 0,42
Romanès 24,50 0,39
Berber Amazic 24,38 0,39
Rus .. ..
Francès .. ..
Portuguès .. ..
Italià .. ..
Gallec .. ..
Altres llengües 97,00 1,55
Altres combinacions de llengües 73,99 1,18
No consta 20,15 0,32
Total 6.253,80 100,00
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població 2013.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.

Àmbit geogràfic: Catalunya

Opcions

Taules disponibles [+]