Saltar al contingut principal
Població segons llengua habitual. Dades enllaçades 2003-2008-2013 Catalunya.
Població %
Llengües més freqüents 2003 2008 2013 2003 2008 2013
Català 2.584,9 2.196,6 2.269,6 46,0 35,6 36,3
Castellà 2.650,3 2.830,0 3.172,6 47,2 45,9 50,7
Ambdues 265,4 735,4 426,6 4,7 11,9 6,8
Àrab .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 115,9 78,6 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,9 1,3
Aranès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 2,0 1,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,0 0,0
Romanès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 32,6 24,5 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,5 0,4
Gallec .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Francès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 13,7 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,2 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Portuguès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Rus .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible
Anglès .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 26,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,4
Altres llengües 35,1 69,5 125,6 0,6 1,1 2,0
Altres combinacions de llengües .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 105,3 74,0 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 1,7 1,2
No consta .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 20,1 .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible .. Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible 0,3
Total 5.619,5 6.162,5 6.253,8 100,0 100,0 100,0
Unitats: Milers de persones i Percentatges.
Font: Idescat i Direcció General de Política Lingüística. Enquesta d'usos lingüístics de la població.
(..) Dada confidencial, amb baixa fiabilitat o no disponible.