Saltar al contingut principal

Empreses EIN. Per tipus de drets de propietat intel·lectual i industrial i grandària de l'empresa

Empreses EIN. Per tipus de drets de propietat intel·lectual i industrial en l'any de referència i en algun dels dos anteriors i grandària d'empresa Catalunya. 2016
De 10 a 249 ocupats De 250 o més ocupats Total
Empreses EIN (1) 4.199 376 4.575
% empreses EIN sobre el total d'empreses 15,3 49,2 16,2
Empreses EIN que han sol·licitat patents 270 60 330
% empreses EIN que han sol·licitat patents sobre el total d'empreses 1,0 7,9 1,2
Empreses EIN amb altres drets de propietat intel·lectual i industrial
Han registrat algun dibuix o model industrial 174 20 194
Han registrat alguna marca 577 76 653
Han reclamat drets d'autor 24 7 31
Han registrat alguna varietat vegetal 2 2 4
Han fet algun acord de transferència de material 28 14 42
Han registrat algun model d'utilitat 104 15 119
Han registrat algun programari 25 3 28
Han fet algun acord de confidencialitat know-how 283 74 357
Unitats: Empreses EIN.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta sobre innovació a les empreses de l'INE.
Nota: Empreses amb seu social a Catalunya.
(1) Les empreses EIN són les tecnològicament innovadores en l'any de referència o en algun dels dos anteriors, o amb activitats d’innovació tecnològica en curs o abandonades.

Cel·les: Totes

Seleccioneu una categoria per veure la seva sèrie temporal.