Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 160,8 146,6 307,4
De 25 a 34 anys 390,0 375,1 765,0
De 35 a 44 anys 571,5 525,7 1.097,2
De 45 a 54 anys 549,8 487,7 1.037,5
De 55 anys i més 345,8 289,5 635,3
Total 2.017,8 1.824,7 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.