Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 204,6 262,1 466,7
No cursa estudis 1.813,2 1.562,6 3.375,8
Total 2.017,8 1.824,7 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.