Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 13,3 47,4 60,7
Indústria 37,5 617,8 655,4
Construcció 28,5 207,9 236,4
Serveis 145,5 2.516,3 2.661,8
No classificables 27,7 200,5 228,3
Total 252,5 3.590,0 3.842,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.