Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 11,9 42,4 54,3
Indústria 36,9 549,2 586,0
Construcció 23,6 179,2 202,8
Serveis 130,5 2.036,6 2.167,1
Total 202,8 2.807,4 3.010,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles