Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada que no està cursant estudis
Sector d'activitat (CCAE-2009) / Nivell de formació assolit (CNED-2014)
Catalunya. 4t trimestre del 2018
  Analf. i prim.   Secund. i sup.  
   Total
Agricultura 8,3 41,6 49,9
Indústria 32,6 547,2 579,8
Construcció 23,5 179,1 202,6
Serveis 130,7 2.047,4 2.178,1
Total 195,1 2.815,2 3.010,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles