Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Total 3.391,1
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles