Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Homes     Dones     Total
Assalariats 37,7 33,3 35,5
No assalariats 44,0 37,9 41,9
Total 38,8 33,8 36,4
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles