Saltar al contingut principal
Població ocupada que no està cursant estudis
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Formació general, formació bàsica d'adults i habilitats personals 787,4 534,3 1.321,8
Educació 17,0 98,7 115,7
Arts, humanitats i llengües 54,8 83,5 138,3
Ciències socials, periodisme i documentació 37,2 49,2 86,5
Negocis, administració i dret 178,3 256,9 435,2
Ciències naturals, químiques, físiques i matemàtiques 47,7 52,6 100,3
Tecnologia de la informació i les comunicacions (TIC) 92,6 20,6 113,2
Mecànica, electrònica i altra formació tècnica; indústria i construcció 281,6 54,0 335,6
Agricultura, ramaderia, pesca, silvicultura i veterinària 20,7 17,3 38,0
Salut i serveis socials 54,5 156,0 210,5
Serveis 42,9 62,0 104,9
Sectors no classificats en altres apartats 13,3 5,1 18,4
Total 1.628,1 1.390,2 3.018,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.