Saltar al contingut principal
Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball
Segons participació de l'empresa en la seva formació / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Sí, l'empresa participa en la formació 71,3 88,4 159,7
No, l'empresa no participa en la formació 40,7 40,5 81,2
Total 112,0 128,9 240,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.