Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Sexe
Catalunya. 2019
    Homes     Dones     Total
Continuada 884,2 1.042,2 1.926,4
Partida 573,4 402,1 975,5
No ho sap 10,3 6,2 16,4
Total 1.467,8 1.450,4 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.