Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Grups d'edat
Catalunya. 2018
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Continuada 554,2 517,3 770,8 1.842,3
Partida 274,6 304,1 404,5 983,1
No ho sap 6,1 5,2 7,4 18,8
Total 834,9 826,6 1.182,7 2.844,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.