Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Sexe
Catalunya. 2013
    Homes     Dones     Total
Continuada 645,2 843,1 1.488,3
Partida 606,2 426,5 1.032,7
No ho sap 5,6 0,8 6,5
Total 1.257,0 1.270,5 2.527,5
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.