Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Segons tipus d'horari / Grups d'edat
Catalunya. 2019
  16 a 34   35 a 44   45 i més     Total
Continuada 538,2 600,4 787,8 1.926,4
Partida 249,8 321,2 404,4 975,5
No ho sap 2,1 6,9 7,4 16,4
Total 790,2 928,5 1.199,6 2.918,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.