Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Cursa o no estudis / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Cursa estudis 212,3 238,3 450,6
No cursa estudis 1.823,0 1.564,7 3.387,7
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.