Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població activa
Situació professional / Sexe
Catalunya. 4t trimestre del 2013
    Homes     Dones     Total
Empresaris i cooperativistes 333,4 173,5 506,9
Ajudes familiars 5,3 11,4 16,6
Assalariats 1.426,3 1.376,1 2.802,4
Altres 0,8 0,3 1,1
No classificables 269,5 241,7 511,2
Total 2.035,3 1.803,0 3.838,3
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.
Nota: Els resultats d'aquesta taula des del 1r trimestre del 2001 en endavant estan afectats per l'aplicació de la nova definició d'atur establerta en el Reglament (CE) núm. 1897/2000 de la Comissió, de 7 de setembre del 2000. Per aquest motiu no són comparables amb els dels períodes anteriors.
No classificables: desocupats que no han treballat abans o que han deixat la darrera ocupació fa més d'un any.