Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 36,8 33,7 35,4
De 25 anys i més 40,6 35,7 38,7
Total 40,1 35,4 38,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles