Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada que ha treballat
Grups d'edat
Catalunya. 1999
    Valor
De 16 a 24 anys 35,4
De 25 anys i més 38,7
Total 38,3
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles