Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 7.078,2 4.990,9 12.069,1
De 25 anys i més 53.140,1 28.203,3 81.343,4
Total 60.218,3 33.194,2 93.412,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles