Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada
Sector d'activitat (CCAE-2009)
Catalunya. 2019
    Valor
Agricultura 1.808,2
Indústria 21.888,5
Construcció 6.624,8
Serveis 79.935,4
Total 110.256,9
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles