Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Suma d'hores de la població ocupada Catalunya. 2n trimestre del 2021
    Valor
Total 106.963,5
Unitats: Milers d'hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles