Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada segons la situació un any abans Catalunya. 4t trimestre del 2004
    Valor
Ocupats 3.206,3
Ocupats que treballaven fa un any 2.934,5
Ocupats que treballaven en el mateix sector 2.874,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles