Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada en el sector cultural Catalunya. 4t trimestre del 2022
    Valor
Total 167,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles