Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Grups d'edat / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
De 16 a 24 anys 183,9 149,1 333,0
De 25 a 34 anys 393,1 317,4 710,5
De 35 a 44 anys 320,7 234,6 555,3
De 45 a 54 anys 251,9 139,4 391,3
De 55 anys i més 120,9 53,5 174,3
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles