Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Parentiu amb la persona principal / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Persona principal 795,3 147,5 942,8
Persona no principal 475,1 746,4 1.221,6
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles