Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 365,2 298,4 663,6
D'1 a 3 anys 160,0 111,3 271,3
3 anys i més 745,3 484,2 1.229,5
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles