Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 935,0 619,0 1.554,0
Temporal 335,5 274,9 610,4
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles