Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Temps en l'ocupació actual / Tipus de contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
 Indefinit  Temporal     Total
11 mesos i menys 153,4 510,2 663,6
1 any i més 1.400,6 100,2 1.500,8
Total 1.554,0 610,4 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles