Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la població ocupada assalariada
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 36,5 32,5 34,9
Temporal 36,0 30,7 33,6
Total 36,4 31,9 34,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles