Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Mitjana d'hores de la pobl. ocupada assal. que ha treballat
Tipus de contracte / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
Indefinit 37,5 34,0 36,1
Temporal 36,8 31,5 34,4
Total 37,3 33,2 35,6
Unitats: Hores setmanals.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles