Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada amb contracte temporal
Durada del contracte
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Valor
3 mesos i menys 98,7
De 4 a 11 mesos 216,1
De 12 a 35 mesos 81,7
36 mesos i més 9,9
No classificables 204,0
Total 610,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles