Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
T. treballant sense interr. en l'ocup. actual / Sexe
Catalunya. 4t trimestre de 1999
    Homes     Dones     Total
11 mesos i menys 243,1 208,4 451,6
D'1 a 3 anys 239,1 166,0 405,1
3 anys i més 788,2 519,5 1.307,7
Total 1.270,5 893,9 2.164,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'enquesta de població activa de l'INE.

Taules disponibles