Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada Catalunya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Total 2.874,2
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.