Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població de 16 anys i més
Grups d'edat
Espanya. 2018
    Valor
De 16 a 19 anys 1.821,9
De 20 a 24 anys 2.256,0
De 25 a 54 anys 20.130,9
De 55 anys i més 14.677,9
Total 38.886,8
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.