Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada
Sexe
Espanya. 4t trimestre del 2018
    Valor
Homes 10.653,1
Dones 8.911,5
Total 19.564,6
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.