Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Població ocupada assalariada
Sexe
Espanya. 1999
    Valor
Homes 7.244,7
Dones 4.316,2
Total 11.560,9
Unitats: Milers de persones.
Font: Enquesta de població activa, INE.