Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Espanya. 1r trimestre del 2020
    Valor
Total 49,8
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.