Saltar al contingut principal

Enquesta de població activa

Taxa d'ocupació Espanya. 2010
    Valor
Total 48,3
Unitats: Tant per cent.
Font: Enquesta de població activa, INE.