Saltar al contingut principal
Població ocupada
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2015
    Valor
Programes de formació bàsica i desenvolupament personal1.390,2
Educació100,7
Arts i humanitats127,1
Ciències socials, ensenyament comercial i dret523,0
Altres ciències190,0
Mecànica i electrònica; indústries manufactureres i de la construcció375,1
Agricultura, ramaderia i pesca21,4
Salut i serveis socials225,4
Serveis97,6
Sectors no classificats en altres apartats27,2
Total3.077,7
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Darrer període: 2015.
Trieu una opció T=Taula
Codi de l'índex (ex. 5.2.01)
Resultats bàsics trimestrals i anuals. Catalunya i Espanya
àmbit geogràfic Catalunya
àmbit geogràfic Espanya
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Resultats detallats trimestrals i anuals. Catalunya
tema Població
tema Activitat
tema Ocupació
tema Ocupació assalariada
tema Atur
tema Inactivitat
tema Població comptada a part (fins al 4t trimestre del 2001)
tema Llars
Darrer període: 3r trimestre del 2019. Actualització: 24 d'octubre del 2019.
Codi de l'índex (ex. 1.1.01)
Resultats específics anuals (submostra). Catalunya
tema Formació
 Població
 Activitat
 Ocupació
 Població ocupada T
 Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000) T (fins al 2015)
 Sexe T
 (+) Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CNED-2014) T (a partir del 2016)
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (fins al 2013)
 (+) Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior T (a partir del 2014)
 (+) Població ocupada que no està cursant estudis T
 (+) Població ocupada que cursa estudis no reglats T
 (+) Població ocupada que cursa estudis no reglats relacionats amb el mercat de treball T
tema Condicions de treball
Darrer període: 2018. Actualització: 1 d'abril del 2019.