Saltar al contingut principal
Població ocupada que ha finalitzat l'ensenyament secundari superior (CNED-2014)
Per sector d'estudis del nivell màxim de formació assolit (CCED-2000)
Catalunya. 2015
    Valor
Programes de formació bàsica i desenvolupament personal 425,6
Educació 100,7
Arts i humanitats 125,8
Ciències socials, ensenyament comercial i dret 523,0
Altres ciències 189,3
Mecànica i electrònica; indústries manufactureres i de la construcció 371,8
Agricultura, ramaderia i pesca 20,6
Salut i serveis socials 223,3
Serveis 96,5
Sectors no classificats en altres apartats 21,9
Total 2.098,4
Unitats: Milers de persones.
Font: Idescat, a partir de dades de l'Enquesta de població activa de l'INE.
Nota: El nivell de formació assolit i el sector del nivell d'estudis es classifiquen segons la Classificació d'educació vigent en cada moment. Des de l'òptica del nivell de formació assolit la nova Classificació d'educació (CNED-2014) s'aplica des del 2014 en canvi, des de l'òptica del sector d'estudis s'aplica a partir del 2016.